14 dienų grąžinimo garantija

Iš pirkimo-pardavimo taisyklių:

6. Sutarties atsisakymas ir Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas per 14 dienų turi teisę atsisakyti Sutarties, nenurodydamas priežasties, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje, išskyrus to paties straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Taisyklių 6.1. punkte nurodytos Pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties terminas pasibaigia suėjus 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos arba kai įvyksta kitos sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 3 dalies 2 punkto a – c papunkčiuose.

6.3. Jeigu Pirkėjas atsisako Sutarties, kol Prekės jam dar nepristatytos, Sutartis nutraukiama atmetant Užsakymą.

6.4. Jeigu Pirkėjas atsisako Sutarties, kai Prekės jam jau pristatytos, grąžinti Prekes, remiantis Taisyklių 6.1. punktu, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų per kurjerių tarnybą išsiunčiant arba tiesiogiai pristatant Prekes Pardavėjo nurodytu adresu. Jeigu Prekės grąžinamos per kurjerių tarnybą, jos turi būti tinkamai supakuotos transportavimui, kad nebūtų pažeistos siuntimo metu, o siuntos sekimo numeris el. paštu turi būti perduotas Pardavėjui.

6.5. Pirkėjui atsisakius Sutarties, Pardavėjas įsipareigoja, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje numatytos tvarkos, grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. 

6.6. Kai Pirkėjas grąžina nekokybišką Prekę, Pardavėjas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įsipareigoja priimti nekokybišką Prekę ir, Pirkėjo pasirinkimu – pakeisti ją analogiška kokybiška Preke (jei Pardavėjas tokią Prekę turi) arba ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtus pinigus.

6.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekių atgal ir negrąžinti Pirkėjui pinigų už Prekes, kurios buvo grąžintos su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju kaltės (pvz., Prekės buvo pažeistos dėl to, kad Pirkėjo buvo netinkamai supakuotos siuntimui, Prekės buvo sugadintos grąžinimo metu dėl Pirkėjo pasamdytos kurjerinės tarnybos kaltės). Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui pinigų už Prekes, kurios buvo prarastos dėl Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju kaltės (pvz., Pirkėjui nurodžius netinkamą Prekių grąžinimo adresą).

6.8. Visais Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais Prekių grąžinimo Pardavėjui ir Sutarties atsisakymo (kaip numatyta Taisyklių 6.1. punkte) atvejais Pirkėjas turi pranešti pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas grąžinti Prekę (nurodant priežastį) ar sprendimas atsisakyti Sutarties (priežasties nurodyti nebūtina), Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo internetiniame puslapyje nurodytu Pardavėjo elelektroninio pašto adresu.

6.9. Visais atvejais Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pareiškimą dėl Prekių grąžinimo, susisiekia su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų.

6.10. Visais Prekių grąžinimo Pardavėjui atvejais Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.