PIRKIMO TAISYKLĖSPRIVATUMO POLITIKA

WWW.SHOP.VIAUTO.LT klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis paskyra WWW.SHOP.VIAUTO.LT bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.

WWW.SHOP.VIAUTO.LT gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsime pateikti Jums patrauklių pasiūlymų.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu matiukastomas@gmail.com

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

Internetinė parduotuvė WWW.SHOP.VIAUTO.LT ir prekių pristatymas

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT, sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis:

 • vardas, pavardė
 • elektroninis paštas
 • telefono numeris
 • adresas( gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas
 • apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)
 • pirstatymo duomenys: Omniva paštomatas ar LP Express paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

Internetinės svetainės užklausos

Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir žinutę. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų WWW.SHOP.VIAUTO.LT negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.

Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo bet kurioje WWW.SHOP.VIAUTO.LT internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu matiukastomas@gmail.com susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų WWW.SHOP.VIAUTO.LT duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje: WWW.SHOP.VIAUTO.LT

WWW.SHOP.VIAUTO.LT prekių pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT susijusios nuostatos.
 2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
 3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT turi teisę išimtinai tik:

– veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

–  nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

–  juridiniai asmenys;

–  visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI UŽSAKYMĄ“.
 2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos WWW.SHOP.VIAUTO.LT duomenų bazėje.

Pardavėjo teisės

 1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve WWW.SHOP.VIAUTO.LT
 2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka Pardavėjui.

Pirkėjo įsipareigojimai

 1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
 2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės WWW.SHOP.VIAUTO.LT duomenų.
 3. Interneto parduotuvės WWW.SHOP.VIAUTO.LT Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT numatytos sąlygos.

 1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
 3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje WWW.SHOP.VIAUTO.LT įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 10 d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.

Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
 2. Elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt ir Paypal;
 3. Pavedimu;
 4. grynais: Maximos, pašto kasose;
 5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės WWW.SHOP.VIAUTO.LT svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės WWW.SHOP.VIAUTO.LT.

3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

 • Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

Baigiamosios nuostatos

– Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

– Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

– Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „shop.viauto.lt“ taisyklės ir privatumo politika